SVEK bekijkt energie-efficiëntie en elektrificatie vanuit een breed perspectief. We voeren studies uit die de mogelijkheden om energiekosten te reduceren, energie-onafhankelijkheid te bereiken en energie-ondernemer te worden.

De meeste van onze projecten starten met een betalende potentieelstudie. We beschikken over een professioneel ecosysteem voor projectuitvoering en operationeel beheer, waardoor we complete ontzorging en interessante verdienmodellen aan onze opdrachtgevers kunnen bieden.

Wil jij jouw
energiekost reduceren?

Neem dan contact op met
Clement Durnez via deze QR-code,
bel hem op 0486 97 80 35

Diensten

Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Een efficiënt energiesysteem dat gelijktijdig elektriciteit en warmte produceert, waardoor energieverspilling wordt verminderd. Integratie van WKK in complexe energiesystemen, zoals EV-laadoplossingen, verhoogt de totale energie-efficiëntie. De vrijgekomen warmte bij elektriciteitsopwekking kan worden benut voor verwarmingsdoeleinden, waardoor duurzaamheid wordt bevorderd.

Windenergie

Windenergie

Hernieuwbare energie die wordt opgewekt door de kinetische energie van de wind om te zetten in elektriciteit met behulp van windturbines. Door windenergie te integreren in onze oplossingen streven we naar een duurzame, milieuvriendelijke stroomvoorziening die bijdraagt aan een groenere toekomst en verminderde afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen.

Warmtenetten

Warmtenetten

Netwerken die warmte van centrale bronnen, zoals industriële installaties, geothermische bronnen of restwarmte, transporteren naar verschillende locaties voor verwarming. Door warmtenetten te integreren, optimaliseren we energie-efficiëntie en bieden we duurzame warmtevoorziening.

Energie audit

Energie audit

Een grondige analyse van energiegebruik en -efficiëntie in bedrijfsprocessen en gebouwen. Door energie-audits uit te voeren, identificeren we optimalisatiemogelijkheden om de duurzaamheid te verbeteren en kosten te verlagen.

CSRD-rapportering

CSRD-rapportering

Staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Het verwijst naar de Europese richtlijn over duurzaamheidsrapportage waarbij grote bedrijven openbaar verslag uitbrengen over hun prestaties en initiatieven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze rapporten bevatten informatie over milieuvraagstukken, sociale impact en governance-praktijken van een bedrijf.

Energie monitoring

Energie monitoring

Het real-time volgen en analyseren van energieverbruik en laadgedrag. Door nauwkeurige monitoring kunnen we efficiëntie verbeteren, kosten optimaliseren en gepersonaliseerde inzichten bieden. Door deze metingen kunnen piekverbruiken opgespoord en vermeden worden.

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Deze panelen zetten zonne-energie om in elektriciteit en voorzien zo duurzame stroom. Door zonnepanelen te integreren, streven we naar groene energievoorziening en verminderde afhankelijkheid van het elektriciteitsnet.

Laadpalen

Laadpalen

Installaties die worden gebruikt om elektrische voertuigen op te laden. Ze leveren elektriciteit aan het voertuig om de batterij op te laden, en ze kunnen zowel thuis als op openbare plaatsen worden geïnstalleerd. Laadpalen zijn een essentieel onderdeel van de infrastructuur voor elektrische mobiliteit, waardoor het opladen van EV’s gemakkelijk en toegankelijk wordt. Er bestaan laadpalen op AC (Alternate Current of wisselstroom) en DC (Direct Current of gelijkstroom). Deze laatsten worden ook snelladers genoemd en komen in vele verschillende vermogens.

Hoogspanning

Hoogspanning

Hoogspanning is een elektrische spanning boven de 1000 volt wisselspanning (effectief) of 1500 volt gelijkspanning. Het wordt typisch gebruikt voor efficiënte overdracht van elektriciteit over lange afstanden. Het is vaak een essentieel onderdeel in de energiehuishouding van bedrijven.

Subsidies

Subsidies

Financiële bijdragen van de overheid of andere organisaties aan particulieren, bedrijven of instellingen om bepaalde activiteiten, projecten of sectoren te ondersteunen. Deze geldmiddelen kunnen de kosten verminderen bij de implementatie van duurzame energieprojecten, zoals laadinfrastructuur of innovatieve energieprojecten. Op deze manier worden onze oplossingen toegankelijker en stimuleren we de overgang naar groenere mobiliteit/energie.

Solarisatie van asbestdaken

Solarisatie van asbestdaken

Daken die zijn samengesteld uit materialen die asbest bevatten. Er zijn in België en bij uitbreiding Europa nog veel daken die asbest bevatten. Deze moeten vervangen worden. Dit kan worden gefaciliteerd dmv het vervangen van deze daken door geco-financierde zonnedaken.

Batterijen

Batterijen

Gebruik van large capacity batteries om efficiënte energieopslag te faciliteren en een betrouwbare stroomvoorziening voor elektrische voertuigen en industriële installaties te garanderen. Batterijen worden gebruikt in hernieuwbare energie-installaties om de geproduceerde energie vast te houden voor momenten waarop de vraag hoog is of wanneer de bron niet actief is, zoals bij zonne-energie ‘s nachts.

EMS-systeem

EMS-systeem

Een Energy Management System (EMS). Dit systeem biedt geavanceerde controle en optimalisatie van energiestromen, waardoor efficiëntie en betrouwbaarheid worden gemaximaliseerd. Met een EMS kunnen we het energieverbruik in real-time monitoren, aanpassingen doorvoeren en duurzame laadoplossingen aanbieden die zowel kosteneffectief als milieuvriendelijk zijn.

Geothermie

Geothermie

HVAC staat voor Heating (verwarming), Ventilation (luchtcirculatie), and Air Conditioning (koeling). Het is een systeem dat de ventilatie en airconditioning regelt en de verwarming optimaliseert in gebouwen. Door een geïntegreerd HVAC-systeem aan te bieden, streven we naar een comfortabele en energie-efficiënte omgeving voor zowel gebruikers als elektrische voertuigen.

Waterstof

Waterstof

Een chemisch element dat wordt ingezet als een duurzame energiebron voor het opwekken van elektriciteit in brandstofcelvoertuigen of voor industriële toepassingen. Door waterstof te integreren, bieden we een groenere en efficiënte energiedrager.

Vloot Elektrificatiebeleid (VES)

Vloot Elektrificatiebeleid (VES)

Strategieën en technologieën om een gehele bedrijfsvloot over te schakelen naar elektrische voertuigen. Dit beleid omvat doorgaans het implementeren van elektrische voertuigen in de bedrijfsvloot, het installeren van laadinfrastructuur en het vaststellen van regels en incentives om deze transitie te bevorderen. Het doel is om de milieu-impact te verminderen, kosten te verlagen en duurzame mobiliteit te bevorderen.

ROI Simulaties

ROI Simulaties

ROI staat voor Return on Investment, oftewel het rendement op investeringen. Het geeft de rendabiliteit aan van de geïnvesteerde middelen, waarbij een positieve ROI aangeeft dat de implementatie van onze systemen, inclusief slimme energiesystemen, zichzelf opbrengt door kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen over een bepaalde periode.

Uitrolplan

Uitrolplan

Een gestructureerd plan voor de gefaseerde implementatie en distributie van onze energiesystemen en laadinfrastructuur. Dit plan garandeert een geoptimaliseerde en efficiënte implementatie van onze oplossingen, waarmee we snel en doeltreffend inspelen op de groeiende vraag naar duurzame energie.

Laadpas

Laadpas

Een laadpas is een persoonlijke identificatiekaart of -tag (sleutelhanger) voor gebruikers van elektrische voertuigen, waarmee zij toegang krijgen tot en betalen voor het gebruik van de laadinfrastructuur. De laadpas biedt gemak en beveiligde transacties, waardoor een naadloze ervaring wordt geboden voor het opladen van elektrische voertuigen.

EPC certificatie

EPC certificatie

EPC staat voor Energieprestatiecertificaat en certificeert de energieprestatie van een gebouw. Het geeft informatie over de energiezuinigheid en bevat aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen. Dit certificaat geeft inzicht in de energie-efficiëntie van het gebouw. Hoe lager het energiegebruik, hoe beter de score op het EPC-certificaat.

Parkingorganisatie

Parkingorganisatie

Het organiseren van de beschikbare terreinen voor parking, inclusief geïntegreerd beheer en de organisatie van je bedrijfssite, alsook de implementatie van laadinfrastructuur, hoogspanningscabine en/of batterij. Door deze organisatie kunnen we een gestroomlijnde en efficiënte ervaring bieden voor uw bezoekers met optimalisatie voor gebruikers van EV’s.

Projectfinanciering

Projectfinanciering

Het onderzoeken en faciliteren van de financiering van een electrificatieproject door bankfinanciering, investor-funding door burger- en bedrijvencoöperaties.

Ontzorging

Ontzorging

Aanbieden van operationele diensten rond exploitatie van energie-infrastructuur en laadpleinen. Onderhoud, technische interventies, updates en vervanging van componenten, user support en helplines, hospitality en vending services.

Energie-ondernemerschap

Energie-ondernemerschap

Geld verdienen door participatie in de diverse verdienmodellen in verband met EV-charging en met het delen van energie-overschotten met netbeheerders en met andere partijen.